Voorbeeld: lening op afbetaling voor een kredietbedrag van € 800 terugbetaalbaar in 10 maandaflossingen van € 80 aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0% (vaste actuariële debetrentevoet van 0%), hetzij een totaal terug te betalen bedrag van € 800. Contante prijs = € 800.

Lening op afbetaling aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0% (vaste actuariële debetrentevoet van 0%) voor een ontleend bedrag van minimum € 200. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn is afhankelijk van het ontleende bedrag maar zal nooit minder zijn dan 3 maanden. Voorwaarden op 17/03/2017, onder voorbehoud van wijzigingen. Geen voordeel in geval van contante betaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, IBAN: BE77 9545 4622 6142, BIC: CTBKBEBX.

Adverteerder/V.U./Agent in nevenfunctie: Cash-Plus NV, BTW BE 0474.243.292 RPR Kortrijk, Meubi-Plus NV, BTW BE 0436.365.485 RPR Kortrijkstraat, Pareelstraat 7, 8570 Vichte.