• Gratis afhaling in Molecule
 • Veilig online betalen
 • 14 dagen bedenktijd

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeenheden en definities

  1. Identificatie van de verkoper

   De website Molecule.be
   betreft hierbij de e-commerce-activiteiten van:
   MEUBI PLUS NV

Pareelstraat 7

B - 8570 ANZEGZEM (Vichte)

BTW BE 0436.365.485

online@molecule.be

 

  1. Toepassingsgebied

   Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle  overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die  met Molecule.be werden afgesloten hetzij via het internet, per fax, per brief of per telefoon. 

   Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Molecule.be  schriftelijk is bevestigd.
   Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Molecule.be behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

   Indien voor bepaalde voorwaarden zoals hierna beschreven, afwijkingen worden overeengekomen, dan blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

   Molecule.be is enkel actief in België en Nederland. Dit betekent dat in regel enkel bestellingen kunnen aanvaard met het leveringsadres in België of Nederland. De overeenkomst kan gesloten worden in de door de klant aangeduide taal beperkt tot het Nederlands, Frans of Engels. De verdere gegevensuitwisseling zal dan in dezelfde taal gebeuren. De productinfo, bestelinfo en procedures op de website zijn (nog) niet beschikbaar in voormelde talen (FR en EN).

2. Verkoopsvoorwaarden

 

2.1   Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn AFHAALPRIJZEN inclusief BTW (21%) en RECUPEL en exclusief:

 • verzendkosten

 • kosten van de eventueel gevraagde extra service

 • kosten van de gekozen betalingswijze (enkel bij rembours)

Voormelde kosten worden bij op elke productinfo vermeld op de website en / of bij plaatsing van de bestelling.

2.2   Afbeeldingen en specificaties

Molecule.be zorgt ervoor dat alle aanbiedingen op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk worden weergegeven maar geeft geen garantie omtrent de juistheid van de verstrekte informatie. Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties - zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, e.d.  - gelden de gebruikelijke toleranties.

Bezoekers of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website vermelde informatie. Molecule.be heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of omwille van prijsverhogingen vanwege haar leveranciers. Molecule heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten of kennelijke vergissingen te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan het recht zijn bestelling te annuleren.

Aanbiedingen geschieden steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel. Wanneer een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.2.3   Levertermijnen

Molecule.be voorziet volgende standaard afhaal- en levertermijnen (in België en Nederland):

Indien de bestelling op voorraad is bij Molecule.be:

 • bij de keuze afhaling krijgt de klant binnen de 8 kantooruren (weekdagen, 9u-17u) het bericht met bijhorende instructies om de bestelling af te halen.

 • Levering van een bestelling geplaatst vóór 15u00: volgende werkdag geleverd, of zaterdag voor de standaard éénmansleveringen.

 • Levering van een bestelling na 15u00 tweede volgende werkdag of ook zaterdag voor de standaard éénmansleveringen.


De klant kan evenwel steeds zelf een andere leverdatum kiezen en mededelen aan de transportfirma via de mailbevestiging van de levering en leverdatum.

Indien op de bestelling op “voorraad is bij de fabrikant / distributeur “ dan bedraagt de levertermijn voor afhaling of levering 2 tot 7 werkdagen. Indien de voorraadpositie van de fabrikant / distributeur niet gekend of niet online beschikbaar is dan kan de klant ingeval een dringende levering gewenst is, de levertijd aanvragen via mail. Molecule.be volgt de backorders bij haar leveranciers wekelijks op en zal de klant zo snel als op de hoogte houden van eventuele langere levertermijnen . De klant wordt onmiddellijk verwittigd per mail of telefoon als zijn order klaar is voor afhaling of verzending.

Molecule.be is, indien het zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van de toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Molecule.be heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren. Voorziene data zijn steeds indicatief en opgesteld aan de hand van de leverdata die wij doorkrijgen van de leverancier. Deze kunnen ten alle tijde wijzigen.

De klant heeft, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen. Bij annulering van een order, wordt de terugbetaling zo mogelijk steeds op dezelfde wijze geregeld als de oorspronkelijke betaling van de klant.

2.4   Zichttermijn op verkoop op afstand

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de online aankopen, door de een particuliere klant aangemaakt via de website en betreffen dus niet bestellingen op basis van een offerte, via email of de aankoop ter plaatse in het koopcentrum Molecule alsook niet voor beroepsmatige aankopen.

Voor de online aankopen door particulieren geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering of afhaling (factuurdatum). Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Molecule.be. Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd dient te worden naar online@molecule.be.

Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden teruggestort.

Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst definitief een feit.

Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat met alle geleverde toebehoren en documenten en waar redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aan Molecule.be retourneren. Kennelijk gebruikte, beschadigde (tenzij voor vooraf aan Molecule.be gemelde transportschades), geïnstalleerde of onvolledige terugzendingen worden ofwel geweigerd ofwel heeft Molecule.be het recht kosten aan te rekenen.

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Door Molecule (Meubiplus) gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

- Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen de 14 dagen na voormelde melding terug te bezorgen aan Molecule.be:

 • Hetzij afgifte in het afhaal-koopcentrum van Molecule.be

 • Het zij door terugzending. De klant kan dit zelf organiseren ofwel de tussenkomst vragen van Molecule.be die dan de ophaling door haar logistieke partner zal verzorgen
  Deze terugzending is steeds op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant. Molecule.be is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product is ontstaan. Voor bovenstaande gevallen kan de annulering van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annuleringkosten worden doorgerekend. Molecule.be raadt de klant aan foto’s te nemen van het terug te zenden toestel - met en zonder verpakking - zodat hij bij eventuele schade verhaal heeft op de transporteur.


3. Betalingen    

Tenzij uitdrukkelijk afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen, dient Molecule.be de volledige betaling van het order te ontvangen hetzij vooraf bij de bestelling hetzij ten laatste op het ogenblik van de afhaling of de levering aan huis.

In het bestelproces van een order, heeft de klant de keuze tot
volgende betaalmogelijkheden:

3.1. Online betaling via Multisafepay

Multisafepay regelt de online betaling van de klant bij afronding van zijn order in een volledig tegen fraude verzekerde en beveiligde omgeving:

- met gebruik van de bank- of kredietkaarten: Bancontact/MrCash, Maestro, VISA en Mastercard

- of met een Online Banking toepassing.
Bij een online betaling wordt de bestelling onmiddellijk geregistreerd als betaald en is de bestelling dus klaar voor verdere afhandeling / verzending.

Molecule (Meubiplus) kan de klant ook een online betaallink via mail doorsturen nadat een order werd geregistreerd met alle betaalmogelijkheden zoals hiervoor gemeld (o.a. ook ingeval van wijziging order)

3.2. Vooruit betalen door bankoverschrijving

Nadat de klant zijn order heeft bevestigd, kan hij het totaalbedrag of saldo betalen door overschrijving ten gunste van: MEUBI PLUS NV

IBAN BE14 7340 4882 7583

met mededeling: order- en klantnummer.

Op het moment dat Molecule.be de betaling ontvangt op de rekening, is het order - indien compleet - klaar voor uitvoering.

3.3. Betalen bij afhaling

Wie niet vooraf heeft betaald, kan bij afhaling betalen met volgende betaalmiddelen:

 • cash (wettelijk maximum € 3.000)

 • Bancontact / Mr Cash / Maestro

 • VISA / Mastercard

3.4. Rembours bij levering

Bij levering aan huis, kan de klant opteren voor contante betaling aan de bezorger:

 • met bank- en of kredietkaart (PIN) tot maximum € 2.500

 • met cash tot maximum € 1.250

Voor deze service wordt 10 EUR (BTW inclusief) extra aangerekend.

Indien het te betalen bedrag hoger is dan voormelde maximum bedragen, dient de klant het saldo op een andere wijze vooraf te betalen (Online-LINK of bankoverschrijving).

3.5. ECO-cheques

Molecule.be aanvaardt een gehele of gedeeltelijke betaling met ECO-cheques (papieren of elektronisch) indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Indien de klant de bestelling zelf afhaalt, kan hij de ECO-cheques afgeven / verrekenen in het afhaalpunt (betaling bij afhaling).

Voor de betaling met ECO-cheques ingeval van levering aan huis, gelden volgende mogelijkheden:

 • de papieren ECO-cheques worden vooraf afgegeven / verrekend in het afhaalcentrum

 • de elektronische ECO cheques kunnen enkel gebruikt voor een betaling aan de terminal in de winkel.
  Er is nog geen internettoepassing voor deze elektronische kaarten.

 • de papieren ECO-cheques worden vooraf (aangetekend) opgestuurd naar Molecule.be waarbij de klant in de commentaar van het order of met afzonderlijke mail bevestigt hoeveel ECO-cheques er worden doorgestuurd;

Het eventuele te betalen saldo van de bestelling kunnen betaald met overschrijving of een online link.

3.6. Betalingstermijn

Indien Molecule.be uitzonderlijk een schriftelijk bevestigde betalingstermijn toestaat of indien om een of andere reden de factuur niet contant of vooraf volledig werd betaald, behoudt Molecule.be het recht bij gebrek aan betaling binnen de gestelde betalingstermijn een forfaitaire administratieve kost in rekening te brengen van 10% van het orderbedrag, met een minimum van 50 EUR te vermeerderen met nalatigheidsintresten berekend aan 8% pro rata temporis.

Voor niet-courante orders (groot bedrag, specifieke bestelling of configuratie op maat van de klant, speciale toestellen, …) kan Molecule.be uitzonderlijk een voorschot tot 50% vragen als voorwaarde tot de definitieve aanvaarding en verwerking van een dergelijk order.

Ingeval de klant de afhaling of levering van een compleet order langer dan 45 dagen dan voorzien wenst uit te stellen, kan Molecule.be voor verdere reservatie van de toestellen een voorschot tot 50% van het totaal bedrag van het order opvragen

4. Afhaalservice

Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in het koopcentrum – afhaalpunt van Molecule.be. Zodra de bestelling compleet is en klaar staat voor afhaling, ontvangt de klant een bevestiging per mail of telefoon met mededeling van de instructies voor afhaling (tijdskader en aanduiding van de afhaaldesk).

Bij afhaling van een nieuw elektrotoestel, kan het gelijkaardig buiten gebruik gesteld toestel kosteloos achtergelaten worden in het afhaalpunt.

Openingsuren Molecule

Maandag        

9u30 - 18u30      

Dinsdag       

9u30 - 18u30      

Woensdag  

9u30 - 18u30

Donderdag  

GESLOTEN

Vrijdag         

9u30 – 18u30

Zaterdag

10u00 - 18u00

Zondag / FEESTDAGEN

10u00 – 18u00

Afhaaladres / Klantendesk / WINKELCENTRUM

Molecule.be
Pareelstraat 7

8570 VICHTE

056 777 460

5. Leveringsservice aan huis

5.1 Voorwaarden – classificatie

De verzendkosten en voorwaarden worden bepaald door de categorie waartoe het toestel behoort op basis van de afmetingen en gewicht en het gewenste serviceniveau. Indien de klant beroep doet op de verzend- en eventueel installatieservice, wordt bij elke bestelling van een toestel of toebehoren, de bij de betreffende categorie behorende service en kosten vermeld op de website.

 1. Standaardpakket

Een standaardpakket met afgifte aan de deur, heeft een maximum gewicht 30 kg en compacte afmetingen:

 • Maximale gordelomvang van een pakket is 3,00 m. (1x lengte, 2x hoogte, 2x breedte)

 • De maximale lengte van een pakket is 1,75 m

 • De maximale breedte is 60 cm, en de maximale hoogte 60 cm.

 • Het maximale gewicht van een pakket is 30 kg.

 1. Levering 1,5 Extra Large pakket

 • Onder deze verzendcategorie vallen standaardpakketten met een gewicht +30kg tot 40kg

 1. Levering TV

 • Onder deze categorie vallen alle TV toestellen tot 62’. Grotere toestellen vallen onder categorie D..

De leveringen categorie A, B of C gebeuren binnen het éénmansnetwerk.

 1. 2XL Homeservice: drempel-service tot full service vrijstaande elektrotoestellen

De leveringen van grotere pakketten of toestellen – grotere afmetingen en / of meer gewicht - gebeuren met het tweemansnetwerk van de logistieke partner,

Bij het service level “drempelservice” wordt het pakket achter de eerst afsluitbare deur van het adres van de klant afgeleverd. Indien er in het gebouw geen lift aanwezig is, wordt niet hoger dan de 3de verdieping geleverd. De toestellen worden niet uitgepakt. Wel wordt, indien gewenst door de klant, één gelijkwaardig apparaat mee teruggenomen door de bezorger, mits de gebruikte apparaten klaar staan voor transport (afgekoppeld, leeg, droog, intac en schoongemaakt).

Voor elektrotoestellen is ook het servicelevel “full service” voorzien. Hierbij wordt een vrijstaand toestel op de door de klant gewenste verdieping en / of gebruiksplaats voorbij de voordeur afgeleverd. De door de klant aangegeven locatie moet een normaal bereikbare plaats zijn zodat de toestellen zonder risico op beschadiging van gebouw of eigendommen van de klant kunnen worden geplaatst en zonder dat extra handelingen moeten worden verricht zoals het verwijderen van deuren of trapleuningen. Voorts mag de aangeduide locatie geen risico inhouden voor de bezorgers zelf (chauffeurs en bijrijders). Zo moet er bijvoorbeeld een vaste trap zijn. Indien er in het gebouw geen lift aanwezig is of als deze defect is, wordt niet hoger dan op de 3de verdieping afgeleverd.

Onder het service level “Full service” die aan een beperkte meerkost wordt aangeboden, behoort de uitvoering van eenvoudige installatie-werkzaamheden zoals:

 • afkoppelen oud apparaat

 • het verwijderen van de verpakking

 • het verwijderen van de transport-beveiliging

 • het waterpas plaatsen van het apparaat

 • het aansluiten van het apparaat op het bestaande waterleidingnet en op een bestaande afvoer (enkel met de bijgeleverde aan- en afvoerslang, volledig vrij toegankelijke punten)

 • de aansluiting op het elektriciteitsnet (beperkt tot het insteken van een normale 220-240 V stekker in een bestaande wandcontactdoos).

 • terugname oud apparaat

De klant krijgt uiteraard de gelegenheid de goederen op schade te controleren. Indien gewenst wordt het verpakkingsmateriaal terug meegenomen.

Uitzonderingen:

Apparaten die een meerfasen-, krachtstroom- of gasaansluiting behoeven, worden hierbij niet aangesloten. Extra werkzaamheden als de omwisseling van scharnieren, het aanbrengen van handvaten en noodzakelijke aanpassingen aan de vaste inrichting worden eveneens niet uitgevoerd.

Side-by-Side koel-vries-kasten worden enkel geleverd en geplaatst op een plaats bereikbaar zonder trappen en bij full service zonder aansluiting van de speciale watertoevoer.

 1. Extra service inbouwtoestellen, aansluiting fornuizen en andere toestellen
  niet voorzien in D.

De inbouw van keukentoestellen (oven, kookplaat, espresso, vaatwasser, koelkast, dampkap), het installeren en aansluiten van fornuizen en side-by-side koelkasten zijn werkzaamheden die heden nog niet worden aangeboden door Molecule.be.5.2 Werkwijze - communicatie

Zoals blijkt uit wat volgt, is het belangrijk dat de klant bij het aanmaken van zijn account, een correct emailadres alsook zijn GSM nummer opgeeft.

ABC Eénmansnetwerk

Op de dag van verzending wordt de ontvanger-klant per e-mail geïnformeerd over de levering (afspraakbevestiging) met daarin vermelding van een tijdsvak van maximaal 3 uur waarbinnen de koerier verwacht te arriveren. In deze communicatie staan de contactgegevens van de bezorger mocht de ontvanger de afspraak willen wijzigen. Verder krijgt de klant een SMS met de verwachte aankomsttijd (binnen 30 à 60 minuten). De klant kan zijn levering ook online opvolgen met de real-time Track & Trace..

Is de klant niet thuis, dan ontvangt hij onmiddellijk een digitaal “niet-thuis-bericht”. Met deze online tool kan de klant dan direct een nieuwe afspraak inplannen.

D Tweemansnetwerk

Wanner de bestelling van de klant beschikbaar is, ontvangt hij een bevestigingsmail van de logistieke partner voor levering de volgende werkdag. De klant heeft dan de mogelijkheid de dag van levering te wijzigen.

Na het afsluiten van de planning wordt de klant vervolgens per mail op de hoogte gebracht van de definitieve leveringstijd. Daarbij ontvangt de klant ook een link waarbij de zending in real-time kan gevolgd worden, waarbij continu de actuele verwachte levertijd wordt getoond. Bij 2XLInhome contacteert de bezorger de klant circa een uur voor levering met de mededeling dat hij zal arriveren met de zending.

Indien de klant niet thuis is, levert de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren af. Indien dit niet mogelijk is, laat de bezorger een kaartje achter met daarop instructies voor het maken van een nieuwe leverafspraak.

E Extra service inbouwtoestellen, aansluiting fornuizen en andere toestellen
uitgevoerd door Molecule zelf
. Momenteel niet van toepassing.

  1. Verzend- en servicekosten

De verzendkosten worden in regel bepaald op basis van
- de categorie waartoe het toestel behoort

 • Het aantal toestellen per order

 • het servicelevel van de levering of extra service

De exacte lever- en mogelijke servicekosten worden vermeld bij elk toestel op de website.

In het algemeen zijn volgende verzendkosten per toestel van toepassing voor België en Nederland:

Aangeduide klasse     Kost incl. BTW
A Standaardpakket 10
B 1,5 XXL pakket extra Large 30
C TV € 20

D Tweemanslevering 2XL 30

D Side-By-Side 50

D Full Service per vrijstaand toestel extra kost van €20 tot € 50
volgens aanduiding op de website

Bij verzending van een bestelling met meerdere toestellen worden de totale verzendkosten beperkt tot maximum € 50 per order.

5.4. Verzendrisico’s


Bij levering aan huis door Molecule.be of door een externe transporteur in opdracht van Molecule.be zijn de transportrisico’s ten laste van Molecule.be. Schade aan een toestel dient steeds binnen de 48u na levering per mail gemeld te worden met foto's van de beschadiging alsook foto's van de verpakking.

Het vervoer is ongeacht enig tegenstrijdig beding onderworpen aan de bepalingen van het CMR verdrag. Belangrijk hierbij is dat de klant/ontvanger van het pakket zijn geleverde goederen onmiddellijk controleert.

Indien de klant bij de levering beschadiging vaststelt van de verpakking, dan dient hij ofwel onmiddellijk de inhoud te controleren ofwel dient hij dit zo exact mogelijk te melden op de pakbon of terminal van de chauffeur.

Ten allen tijde dient de verpakking te worden bijgehouden. Ook indien de verpakking onbeschadigd is en achteraf blijkt dat de inhoud toch beschadigd is, dient de klant deze onbeschadigde verpakking bij te houden Enkel en alleen op deze manier kan er bij eventuele schade aan het toestel een schadeclaim worden ingediend bij de transporteur (bij transportschade) dan wel bij de leverancier (bij een verborgen gebrek).

Voor elke claim tot schadevergoeding dient er een mail verstuurd naar Molecule.be met foto's van zowel de beschadiging aan het toestel als van de (on)beschadigde verpakking.

6. Garantie

6.1   Standaardgarantie

Molecule.be garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De klant is verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving en dit volgens de categorie of aard van het product..

De
 specifieke garantievoorwaarden van elk merk en elk product worden vermeld op de website van de fabrikant onder de  “service- en garantievoorwaarden” . Waar mogelijk vindt de klant de contactgegevens en de link van de garantiehersteller op de website Molecule.be. Een defect of gebrek van een product binnen de garantieperiode dient onmiddellijk gemeld aan info@molecule.be.

Duur:

De wettelijke garantietermijn bedraagt standaard maximum 2 jaar, maar verschilt per categorie van producten. Mogelijks kan de distributeur of fabrikant ook uitzonderlijke garantietermijnen toestaan

Dekking:

In het algemeen heeft de klant binnen de garantietermijn recht op een kosteloze herstelling of vervanging door een nieuw, hetzij hetzelfde, hetzij een gelijkaardig of gelijkwaardig product. Deze garantie dekt zowel de materiaal, loon- en desgevallend verplaatsingskosten zonder vrijstelling. Voor aanvraag van een garantieherstelling dient de klant een aanvraag per mail te sturen naar online@molecule.be. In regel dient de klant het product terug te bezorgen aan Molecule.be. De eventuele verzendkosten naar Molecule.be zijn ten laste van de klant, de terugzending van het product naar de klant zijn dan ten laste van Molecule.be.

Voor grootwit en bruingoed elektro wordt het nazicht en de herstelling onder garantie uitgevoerd aan huis door de technische dienst van het merk of fabrikant.


Uitsluitingen
.

In het algemeen wordt voorzien in volgende uitsluitingen van herstelling onder garantie:

- Gebreken als gevolg van bedieningsfouten, oneigenlijk of abnormaal gebruik;

- Onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het apparaat;

- Normale slijtage ingevolge (zeer intensief) gebruik van het apparaat;

- Deuken, krassen of andere uitwendige schade die geen invloed hebben op de werking van het apparaat;

- Gebreken als gevolg van uitwendige factoren zoals indringen van water, zand, vuil, vocht, warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen;

- Voorafgaande herstellingen door een niet-gecertifieerde technieker;

- Gevolgschade.

6.2        Extra Garantie van het merk

Voor sommige merken – toestellen of onderdelen - geeft de fabrikant of distributeur een langere garantieperiode. Deze is terug te vinden op de betreffende website of wordt specifiek vermeld bij het toestel op de factuur van de aankoop.

6.3        Eerste gebruik na afhaling of levering

 

Ingeval de klant bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform de bestelling is (zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect, DOA,..) dan dient hij hiervan Molecule.be onverwijld en omstandig in te lichten via mail.  Molecule.be neemt de klacht in behandeling en zal de klant per email of telefonisch de gepaste oplossing of regeling bevestigen.  

7. Wet op de privacy  - gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover Molecule.be beschikt ingevolge het aanmaken van uw account bij het  plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van  onze facturatie, levering en service en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft ten allen tijden het recht op inzage in zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen van klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in zijn account of aangevraagd via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail.

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan de Privacy Policy, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden voor online verkoop. Deze kan u hier (link) raadplegen.

8. Overmacht

Molecule.be  is niet aansprakelijk indien het zijn verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Molecule.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Molecule.be  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Molecule.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

9. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Molecule.be en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Kortrijk.

In het geval de klant een officiële klacht wenst in te dienen, verzoekt Molecule.be de klant deze aangetekend op te sturen naar onze maatschappelijke zetel met een kopij per mail naar online@molecule.be

.


MEUBI PLUS NV
T.a.v. Klantendesk Molecule.be
Pareelstraat 7

8570 VICHTE België

Molecule.be verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.Algemene Voorwaarden website Molecule.be V01 16-11-2020