• Gratis afhaling in Molecule
  • Veilig online betalen
  • 14 dagen bedenktijd

Verzending en retour

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de online aankopen, door de een particuliere klant aangemaakt via de website en betreffen dus niet bestellingen op basis van een offerte, via email of de aankoop ter plaatse in het koopcentrum Molecule alsook niet voor beroepsmatige aankopen.

Voor de online aankopen door particulieren geldt een zichttermijn van 14 dagen na levering of afhaling (factuurdatum). Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Molecule.be. Dat kan via mail of door gebruik te maken van het modelformulier dat per mail of post opgestuurd dient te worden naar online@molecule.be.

Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden teruggestort.

Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst definitief een feit.

Tijdens de zichttermijn is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en / of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het toestel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat met alle geleverde toebehoren en documenten en waar redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aan Molecule.be retourneren. Kennelijk gebruikte, beschadigde (tenzij voor vooraf aan Molecule.be gemelde transportschades), geïnstalleerde of onvolledige terugzendingen worden ofwel geweigerd ofwel heeft Molecule.be het recht kosten aan te rekenen.

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Door Molecule (Meubiplus) gemaakte offertes/aanbiedingen die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.

- Aankopen op firma (B2B). De zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Producten die uniek voor de koper gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

- Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen de 14 dagen na voormelde melding terug te bezorgen aan Molecule.be:

  • Hetzij afgifte in het afhaal-koopcentrum van Molecule.be

  • Het zij door terugzending. De klant kan dit zelf organiseren ofwel de tussenkomst vragen van Molecule.be die dan de ophaling door haar logistieke partner zal verzorgen
    Deze terugzending is steeds op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant. Molecule.be is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product is ontstaan. Voor bovenstaande gevallen kan de annulering van de bestelling geweigerd worden, of kunnen annuleringkosten worden doorgerekend. Molecule.be raadt de klant aan foto’s te nemen van het terug te zenden toestel - met en zonder verpakking - zodat hij bij eventuele schade verhaal heeft op de transporteur.

Downloadbaar retourformulier

Is er een retour nodig? Download dan hier je formulier.